Food and Agriculture Organization of the United Nations

Målet: En värld utan hunger

Vad är FAO?

FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. FAO bidrar med kunskap och kunskapsöverföring om jordbruk, skogs- och fiskefrågor inom ramen för en hållbar utveckling. Vår huvuduppgift är att trygga tillgången till mat för att människor världen över ska få leva ett friskt och aktivt liv.

Verksamhetsområden


Ekonomiska och sociala frågor


Jordbruk


Skog


Fiske och vattenbruk


Naturresurser och miljö


Tekniskt samarbeteAktuellt


A(H1N1)-viruset
SOFO, "State of the World's Forests"
2009: Det internationella naturfiberåret
Världsvattendagen 2010

 

Boskapssektorn utgör ett stort hot mot klimatet


Världshungerdagen 2009

NyheterVi har flyttat till en ny och förbättrad sida

Ni hittar information framöver på:
www.fao.org/liaison/nordic/se/.


Torka i Sahelområdet hotar livsmedelsförsörjningen

Foto: ©FAO/Giulio Napolitano2010-04-23 En växande livsmedelskris i Niger och Tchad gör att FAO nu ökar stödet till boskapsuppfödare. Krisen är ett resultat av förra årets brist på regn som utarmat betesmarkerna och orsakat en kraftig minskning i jordbruksproduktionen.
Läs mer...


Mejerisektorns växthusgasutsläpp beräknade i ny rapport

Foto: © FAO/Giampiero Diana2010-04-21 Enligt en ny rapport från FAO står mejerisektorn för omkring fyra procent av de totala globala växthusgasutsläppen som orsakas av mänsklig aktivitet. Läs mer...


Trots framgång är fågelinfluensan fortfarande ett hot

Foto: ©Tarik Tinaway/WNP för FAO 2010-04-19 Samordnade internationella åtgärder har framgångsrikt eliminerat H5N1-viruset från nästan alla av de 63 drabbade länderna som drabbats av smittan. I fem länder finns dock viruset fortfarande kvar, vilket utgör ett hot mot både djurs och människors hälsa. Läs mer...


Ökat fokus på jämställdhet i jordbruket

2010-04-15 Ett nytt informationsverktyg från FAO som syftar till ökat fokus på hunger och utvecklingsarbete hjälper länder samla in tillförlitlig information om skillnader mellan män och kvinnor inom jordbrukssektorn.
Läs mer...


Garantisystem ökar jordbrukarnas inkomster i Niger

Foto:©FAO/Alberto Conti2010-04-12 FAO har utvecklat ett innovativt finansieringssystem som ger afrikanska småbrukare möjlighet att öka sina inkomster. Systemet kommer att utvidgas och införas i grannländerna Burkina Faso, Mali och Senegal.
Läs mer...


Läs fler nyheter...

KONTAKT

FAO Norden  Drottninggatan 88 ög/
Holländargatan 9a
Box 3393
SE-103 68 Stockholm
Sverige
Tel:   0046 (0) 8 20 48 42 

Prenumerera på nyheter

Information för journalister
HÖGAKTUELLT

dolda fel
Juridisk hjälp vid dolda fel i hus.

Fruktträd för Haiti
Mot en hållbar boskapssektor

Världstoppmöte i Rom 16-18 novWEBCAST

 Nya fönster från Mockfjärds

Försäkring av solceller - När du vill slippa självrisk och avdrag på hemförsäkringen.

Med Concleans minireningsverk får du en miljövänlig och hållbar lösning när det saknas tillgång till ett kommunalt avloppsnät. © 2024 Faonorden.se. Alla rättigheter förbehållna. |